ΑΡΧΙΚΗ » ΠΡΟΙΟΝΤΑ » ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ » ΟΔΗΓΟΙ ΤΡΟΧΩΝ » ΟΔΗΓΟΙ ΤΡΟΧΩΝ
ΟΔΗΓΟΙ ΤΡΟΧΩΝ
ΟΔΗΓΟΙ ΤΡΟΧΩΝ

ΟΔΗΓΟΙ ΤΡΟΧΩΝ (1)

3

ΟΔΗΓΟΙ ΤΡΟΧΩΝ


Κατασκευάζονται από ειδικά διαμορφωμένους tubo σωλήνες τοποθετούνται σταθερά στο έδαφος και βοηθούν ώστε τα φορτηγά να συνδεθούν με ακρίβεια με τις θέσεις φορτοεκφόρτωσης.σπώμενος ώστε να μην δημιουργεί εμπόδιο.

 

1 2